โปรแกรมจัดการตารางกะ
ดูราคา ขอเดโม่

Easy Shift Setup

With ByteCrunch shifts, you can easily setup and manage shifts, break times and time off for employees across months, weeks or days. All shift data is synced with Time and Mobile allowing both employees and supervisors to access this information on the go.

 

Flexible Shift Timings

All employees in a shift can have different start and end times on each day of the week. This allows you to manage complex shift patterns that are constantly changing every day, week or month. You can also setup multiple shifts for groups of employees and swap shifts based on time period.

พิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง ว่าประสิทธิภาพการทำงานของ Bytecrunch นั้น จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร
มาดูกันว่าประสิทธิภาพมันขนาดไหน