โปรแกรมประมวลผลเวลา ออนไลน์
ดูราคา ขอเดโม่

การบันทึกเวลาที่ถูกต้องแม่นยำ

ByteCrunch โปรแกรมประมวลผลเวลา จากข้อมูล    แสกนลายนิ้วมือที่เกิดขึ้นจริงของพนักงาน โดยสามารถปรับปรุงเวลาได้โดยตรงเพื่ออัพเดทให้เป็นไปตามเวลาการทำงานที่เกิดขึ้นจริงของพนักงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยสามารถกำหนดให้แต่ละกะการทำงานของพนักงานให้มีกฏการจ่ายค่าล่วงเวลาที่แตกต่างกัน  เพื่อการคำนวณทั้งเวลาการทำงานปรกติ และ ล่วงเวลา ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ

 

 

มีความยืดหยุ่นและสามารถจ่ายเงินได้หลายรูปแบบ

ระบบสามารถกำหนดกฏการจ่ายค่าแรง เลือกจ่ายหรือไม่จ่าย ได้ตามความต้องการ สำหรับพนักงานรายวันที่มาทำงานในวันหยุด ประจำสัปดาห์ วันหยุดนขัตฤกษ์ และยังสามารถกำหนดค่าแรงค่าล่วงเวลาได้ตามความต้องการ แถมยังสามารถสร้างปฏิทินวันหยุดได้ไม่จำกัด สำหรับกรณีที่มีวันหยุดประจำปีไม่ตรงกัน สามารถนำปฏิทินวันหยุดที่แต่งต่างกันนำมาใช้ให้ตรงกับความต้องการได้

 

พิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง ว่าประสิทธิภาพการทำงานของ Bytecrunch นั้น จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร
มาดูกันว่าประสิทธิภาพมันขนาดไหน