ราคา โปรแกรมเงินเดือน BYTECRUNCH

ราคา โปรแกรมเงินเดือน Bytecrunch ออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการการ ใช้งานโมดูลที่จำเป็น และจำนวนพนักงานที่ท่านมีเท่านั้น ท่านไม่จำเป็นต้องจ่ายเกินจากความเป็นจริงอีกต่อไป

โปรแกรมบริหารงานบุคคล & ลาออนไลน์

750

บาท / เดือน

• ระบบจ้างงานอัตโนมัติ

• ระบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน

• ระบบบันทึกรายละเอียดที่อยู่ของพนักงาน

• ระบบจัดการแผนก/ตำแหน่ง ของพนักงาน

• ระบบจัดการเมื่อพนักงาน ลาออก

• ระบบจัดการลา ลารับเงิน/ลาแบบไม่รับเงิน
• ระบบบันทึกสิทธิการลาที่ได้ของพนักงาน
• ระบบรายงานการลาที่ถูกใช้ไป และวันลาคงเหลือ

• ระบบขออนุมัติ ลาออนไลน์
• ระบบอนุมัติ ลาออนไลน์
• ระบบเข้าดูประวัติการขออนุมัติการลาที่เกิดขึ้นแบบออนไลน์

• รายงานรายละเอียดการลาส่วนตัวของพนักงานแต่ละคน
• รายงานรายละเอียดการลา (Admin)
• รายงานรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน (Admin)
• รายงานรายละเอียดพนักงานที่เข้ามาเริ่มงาน (Admin)
• รายงานรายละเอียดพนักงานที่ลาไปแล้ว (Admin)

JOIN NOW
โปรแกรมบริหารงานบุคคล & โปรแกรมเงินเดือน

875

บาท / เดือน

• ระบบจ้างงานอัตโนมัติ

• ระบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน

• ระบบบันทึกรายละเอียดที่อยู่ของพนักงาน

• ระบบจัดการแผนก/ตำแหน่ง ของพนักงาน

• ระบบจัดการเมื่อพนักงาน ลาออก

• ระบบสัญญาจ้างของพนักงาน
• ระบบสร้างรายละเอียดการจ่ายเงินจากสัญญาจ้าง(อัจฉริยะ)
• ระบบ เพิ่ม/แก้ไข รายละเอียดการจ่ายเงิน (อัจฉริยะ)
•  ระบบ ทำจ่ายเงินเดือน (อัจฉริยะ)

• ภงด.1 (.pdf)
• สปส.1-10 (.pdf)

• รายงานรายละเอียดส่วนตัวของพนักงาน (Admin)
• รายงานรายละเอียดพนักงานที่เข้ามาเริ่มงาน (Admin)
• รายงานรายละเอียดพนักงานที่ลาออกไปแล้ว(Admin)
• รายงานรายละเอียดการจ่ายเงิน (Admin)
• ฟอร์แม็ต สลิปเงินเดือน 1
• ฟอร์แม็ต สลิปเงินเดือน 2

JOIN NOW

Add-ons

เพิ่มเติมจำนวนบริษัท

400 บาท/บริษัท/เดือน

บริหารงานบุคคลแบบพิเศษ

ระบบกำหนดเกรด และระดับเกรด
ระบบบันทึกรายละเอียดการอบรมของพนักงาน
Employee Registration Report

400 บาท/เดือน

บริหารเงินเดือนแบบพิเศษ 1

ระบบบันทึกเงินได้และสิทธิประโยชน์แบบประจำ
ระบบสร้างไฟล์นำส่งธนาคาร

400 บาท/เดือน

บริหารเงินเดือนแบบพิเศษ 2

ระบบคำนวณหักเงินกู้ของพนักงาน
ระบบจัดการของทุนสำรองเลี้ยงชีพและเอกสารรายงานราชการรายปี
รายงาน

400 บาท/เดือน

ประมวลผลเวลา แบบทั่วไป

สร้างตารางกะ รายสัปดาห์
กำหนด กฏการจ่ายOT และ กฏค่าแรง ตามความต้องการของบริษัท
กำนด ปฏิทิน ตามความต้องการของบริษัท
อัพโหลด ไฟล์ ลายนิ้วมือเข้าระบบ
ระบบบริหารจัดการ ไทม์ชีท

500 บาท/เดือน

ประมวลผลเวลา แบบพิเศษ

อัพโหลด ไฟล์ ลายนิ้วมือ อัตโนมัติ
สร้างตารางกะ รายเดือน
กำหนดค่า สูงสุด/ต่ำสุด ของจำนวนชม.OT
รายงานตารางกะ
ปฏิทิน ตารางเวลาทำงาน บนมือถือ
ขออนุมัติ สลับวันหยุด ออนไลน์
บริหารจัดการตารางกะออนไลน์ สำหรับหัวหน้างาน

1000 บาท/เดือน

บริหารจัดการบนมือถือ แบบทั่วไป 1

สลิปเงินเดือนออนไลน์

200 บาท/เดือน

บริหารจัดการบนมือถือ แบบทั่วไป 2

ลาออนไลน์

200 บาท/เดือน

บริหารจัดการบนมือถือ แบบพิเศษ

เคลมออนไลน์
โอทีออนไลน์

400 บาท/เดือน

รูปแบบรายงานตามความต้องการของลูกค้า

2 รายงาน

500 บาท/เดือน

รูปแบบแดชบอร์ดตามความต้องการของลูกค้า

1 แดชบอร์ด

500 บาท/เดือน

ระบบคำนวณราคา

กรุณาเลือก แพลน ที่ท่านต้องการ

โปรแกรมบริหารงานบุคคล & ลาออนไลน์
โปรแกรมบริหารงานบุคคล & โปรแกรมเงินเดือน
ระบบคำนวณราคา Add-ons
เพิ่มเติมจำนวนบริษัท
400 THB / MONTH
บริหารงานบุคคลแบบพิเศษ
400 THB / MONTH
บริหารเงินเดือนแบบพิเศษ 1
400 THB / MONTH
บริหารเงินเดือนแบบพิเศษ 2
400 THB / MONTH
ประมวลผลเวลา แบบทั่วไป
500 THB / MONTH
ประมวลผลเวลา แบบพิเศษ
1000 THB / MONTH
บริหารจัดการบนมือถือ แบบทั่วไป 1
200 THB / MONTH
บริหารจัดการบนมือถือ แบบทั่วไป 2
200 THB / MONTH
บริหารจัดการบนมือถือ แบบพิเศษ
400 THB / MONTH
รูปแบบรายงานตามความต้องการของลูกค้า
500 THB / MONTH
รูปแบบแดชบอร์ดตามความต้องการของลูกค้า
500 THB / MONTH
พิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง ว่าประสิทธิภาพการทำงานของ Bytecrunch นั้น จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร
มาดูกันว่าประสิทธิภาพมันขนาดไหน