โปรแกรมคิดเงินเดือน ByteCrunch ช่วยลดงานให้ HR ได้จริงหรือ?

โปรแกรมคิดเงินเดือน ByteCrunch ที่ออกแบบใหม่ทั้งหมด ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบอัตโนมัติบน ePortal  เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารการจ่ายเงินเดือน (Payroll) ได้อย่างมีประสิทธิภาพง่าย ตอบโจทย์ทุกปัญหาได้อย่างตรงจุด

โปรแกรมคิดเงินเดือน ByteCrunch กับฟังก์ชั่น ePortal มีเป้าหมายเพื่อลดการสื่อสารที่ไม่จำเปฺ็นระหว่างเจ้าหน้าที่เงินเดือนกับพนักงาน เพื่อให้ขั้นตอนต่างๆ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • ฟังก์ชั่นการขออนุมัติ ต่าง ๆ ของพนักงาน ง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง
  • พนักงานสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ เพื่อส่งการร้องขอต่างๆ เช่น การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ และการขออนุมัติการทำงานล่วงเวลา
  • พนักงานสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นและรายละเอียดต่างๆ ลงในคำขอในแต่ละรายการพร้อมแนบไฟล์และเอกสารที่จำเป็นได้
  • พนักงานสามารถค้นหารายการคำขอที่ตนได้ส่งการขออนุมัติไปแล้วนั้น  โดยใช้คำสำคัญเพื่อค้นหา ได้เฉพาะเจาะจง สะดวกง่ายดายในการค้นหาคำขอที่ปะปนกัน  และแสดงสถานะของคำขอในแต่ละรายการได้โดยจะแสดงเป็น (Resubmit, Approved, Rejected)
  • พนักงานสามารถเปิดดูประวัติการส่งคำขอ ซึ่งจะแสดงให้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเกี่ยวข้องกับคำขอนั้น รวมทั้งข้อคิดเห็นของหัวหน้างาน
 • ฟังก์ชั่นการทบทวนคำขออนุมัติ โดยผู้จัดการ/หัวหน้างาน
  • เมื่อส่งคำขอแล้ว ทั้งหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่เงินเดือนจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับรายละเอียดของคำขอ หัวหน้างานสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอได้โดยตรงจากอีเมลของตน โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบใน ePortal
  • จาก ePortal หัวหน้างานสามารถค้นหารายการขออนุมัติของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามรหัสคำขอหรือคำสำคัญ และเพิ่มข้อเสนอแนะลงในแต่ละคำขอก่อนที่จะอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเหล่านั้นได้
  • ถ้าหัวหน้างานลาหยุดก็สามารถมอบหมายหน้าที่ให้แก่หัวหน้างานคนอื่น เป็นผู้อนุมัติคำขอแทนได้
 • ฟังก์ชั่น ePayslips (การเรียกดูสลิปเงินเดือนแบบเป็น งวด ๆ )
  • พนักงานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินทั้งหมด รวมถึงการหักเงิน และยอดเงินสุทธิของแต่ละเดือน โดยเลือกดูแบบตามวันจ่ายเงินเดือน  และพนักงานสามารถสั่งพิมพ์สลิปเงินเดือน และเรายังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของสลิปเงินเดือนตามความต้องการของบริษัทได้
 • ฟังก์ชั่น YTD ใน โปรแกรมคิดเงินเดือน ByteCrunch
  • พนักงานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเงินได้ เงินหัก ทั้งหมด ย้อนหลังได้ทั้งปี                                                                                                                                                              โปรแกรมคิดเงินเดือน ByteCrunch สร้างรายงานแบบ YTD View
  • พนักงานสามารถสร้างรายละเอียดเหล่านี้ไปยังไฟล์เอกซ์เซลได้โดยตรง
 • ฟังก์ชั่นรายงานด้าน การจ่ายเงินเดือน ใน ePortal – สำหรับพนักงาน
  • พนักงานสามารถจัดพิมพ์รายงานเกี่ยวกับรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน การเบิกค่าใช้จ่าย การหักเงิน โบนัส ฯลฯ
  • โดยสามารถปรับเปลี่ยนรายงานได้ตามความต้องการและนโยบายของบริษัท
  • และสามารถเพิ่มรายงานด้านการจ่ายเงินเดือนและใบรับรองการทำงาน โปรแกรมเงินเดือน
 • รายงานด้านการจ่ายเงินเดือนและแดชบอร์ดใน ePortal – สำหรับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่เงินเดือน
  • สามารถตั้งค่าการอนุญาตการเข้าใช้งานระบบสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ เพื่อสร้างรายงานเฉพาะสำหรับแผนกของตน
  • ผู้ใช้ระดับ Super Admin User หรือผู้บริหารสามารถสร้างและจัดพิมพ์รายงานที่มีข้อมูลของทั้งบริษัทหรือทั้งองค์กรได้
  • สามารถตั้งค่าแดชบอร์ดที่ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลการจ่ายเงินทั้งหมด รวมถึงรายการหักเงินในแต่ละเดือน เงินเดือนสุทธิที่จ่ายแล้ว รายการเบิกค่าใช้จ่ายที่จ่ายแล้ว ฯลฯ เป็นต้น เพื่อความคล่องตัวของผู้บริหาร
  • สามารถจัดกลุ่มข้อมูลทั้งหมดในรายงานและแดชบอร์ดตามสาขาและแผนก ได้คามความต้องการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน ฟรี PDF 1 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน ฟรี PDF 2

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน ฟรี Excel

Blog Directory

Related blog

ระบบบริหารงานบุคคล พนักงานสามารถจัดการได้ด้วยตนเองง่าย ๆ
Blog articles TH

ระบบบริหารงานบุคคล โดยพนักงานสามารถจัดการได้ด้วยตนเองง่ายๆ ผ่าน ePortal ระบบบริหารงานบุคคลที่มี ePortal ที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดของ ByteCrunch มีฟังก์ชันการทำงานและคุณลักษณะที่ออกแบบใหม่ เพื่อให้การทำงานเป็นอัตโนมัติยิ่งขึ้น และทำให้บริษัทสามารถบริหารขั้นตอนต่างๆ …

อ่านเพิ่มเติม
โปรแกรม hr ออนไลน์ ByteCrunch ที่สุดของนวัตกรรม
Blog articles TH

โปรแกรม hr ออนไลน์ ByteCrunch ที่สุดของนวัตกรรมกับโมดูลที่ออกแบบใหม่ทั้งหมด สำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะ โปรแกรม hr ออนไลน์ที่ทันสมัยเป็นที่สุดของนวัตกรรมออกแบบใหม่หมดสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรยุคใหม่โดยเฉพาะ …

อ่านเพิ่มเติม
payroll คือ อะไร สำคัญอย่างไร ต่อผู้ประกอบการ
Blog articles TH

payroll คือ อะไร สำคัญอย่างไร ต่อผู้ประกอบการ Payroll คึอ ผลงานและการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่พนักงาน บริษัททุกแห่งและธุรกิจทุกชนิดต่าง ก็ต้องจ่ายค่าจ้างพนักงานให้ตรงเวลาในแต่ละเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะไม่เสียกำลังใจ และมีแรงผลักดันในการทำงานอยู่เสมอ …

อ่านเพิ่มเติม
มาดูกันว่าประสิทธิภาพมันขนาดไหน