บริหารจัดการเวลาและ ตารางกะของพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมประมวลผลเวลา

ปรับปรุงเวลาทำงานให้กับพนักงาน ง่ายๆแค่คลิ๊ก

ByteCrunch โปรแกรมประมวลผลเวลา จากข้อมูล แสกนลายนิ้วมือที่เกิดขึ้นจริงของพนักงาน โดยสามารถปรับปรุงเวลาได้โดยตรงเพื่ออัพเดทให้เป็นไปตามเวลาการทำงานที่เกิดขึ้นจริงของพนักงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยสามารถกำหนดให้แต่ละกะการทำงานของพนักงานให้มีกฏการจ่ายค่าล่วงเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อการคำนวณทั้งเวลาการทำงานปรกติ และ ล่วงเวลา ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ

เรียนรู้เพิ่มเติม ขอเดโม่

Time shift schedule

โปรแกรมจัดการตารางกะ

จัดการตารางกะการทำงานที่ซับซ้อนได้ง่าย ๆ

ByteCrunch โปรแกรมจัดการตารางกะ สามารถจัดการประเภทกะการทำงานทั้งแบบ ธุรกิจแบบบริการ เช่น โรงแรม คลีนิคเสริมความงาม และ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ที่สำคัญยังช่วยลดงานของเจ้าหน้าที่ HR เพราะหัวหน้างานในแต่ละแผนกสามารถจัดการตารางกะการทำงาน กำหนดวันหยุด สลับวันหยุด สลับเปลี่ยนกะการทำงาน ให้กับพนักงานของตนเองได้เองง่ายๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม ขอเดโม่

โปรแกรมลากะ

คล่องตัวกว่าด้วยการลาหยุดแบบออนไลน์

ByteCrunch โมบาย ให้พนักงานสามารถส่งคำร้องขอ ลาหยุด ทั้งแบบ ลาแบบรับเงิน และ ลาแบบไม่รับเงินได้ หัวหน้างานจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทาง อีเมล เพื่ออนุมัติ หรือ ไม่อนุมัตื คำขอ พนักงานยังสามารถร้องขอสลับวันหยุดกับเพื่อนร่วมงานได้ ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดจะถูกบูรณาการอย่างลงตัวกับ โมดูล HR Payroll T & A

เรียนรู้เพิ่มเติม ขอเดโม่

Time off