โปรแกรมเงินเดือน BYTECRUNCH

รู้จักกับ โปรแกรมเงินเดือน ที่แสนฉลาดของคุณ

ความลงตัวของการบูรณาการ การทำงาน ของโมดูล Payroll, Hr , Time & Attendance และ Mobile ไว้บนแพล็ตฟอร์มเดียว ด้วยระบบอัตโนมัติในทุก ๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายเงินให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มเงินได้ เงินหักเพิ่มเติม ในระหว่างงวดการทำเงิน ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ถูกต้อง แม่นยำ

สลิปออนไลน์ อี เพลย์สลิป ออนไลน์

พนักงานสามารถสั่งพิมพ์ สลิปเงินเดือน ได้ด้วยตนเอง ได้ทุกอุปกรณ์ สามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์ สลิปเงินเดือน ในกรณีที่มีการจ่ายเงินเดือนแบบหลายงวดต่อ 1 เดือน และยังมีรายงานรายละเอียดเงินเดือนย้อนหลังทั้งปี หรือ YTD ให้อีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม ขอเดโม่

Payroll
Mobile Level 2 Payslip

โปรแกรมประมวลผลเวลา

ปรับปรุงเวลาทำงานให้กับพนักงาน ง่ายๆแค่คลิ๊ก

ByteCrunch โปรแกรมประมวลผลเวลา จากข้อมูล แสกนลายนิ้วมือที่เกิดขึ้นจริงของพนักงาน โดยสามารถปรับปรุงเวลาได้โดยตรงเพื่ออัพเดทให้เป็นไปตามเวลาการทำงานที่เกิดขึ้นจริงของพนักงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยสามารถกำหนดให้แต่ละกะการทำงานของพนักงานให้มีกฏการจ่ายค่าล่วงเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อการคำนวณทั้งเวลาการทำงานปรกติ และ ล่วงเวลา ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ

เรียนรู้เพิ่มเติม ขอเดโม่